När kommer hemglass?

Adress: stopp 80 i Vänge Sallmunds 624 Romakloster.
Filial kontor: BPGlass tel 0498297008

Hemglass bilen kommer hem till dig den 2019-01-26 ca klockan 15:48
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2019-02-16 ca klockan 15:48
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2019-03-09 ca klockan 15:48


Hemglass bilen säljer glass till sveriges kunder direkt hem till frysen när kunden är hemma.
När kommer hemglass bilen?
Hemglass Sunsvallär skapad av Jwl Solutions
Skriven av Jimmy Wennlund
http://www.wennlund.nu/