När kommer hemglass?

Adress: stopp 85 i Vänge Gandarve 510 Romakloster.
Filial kontor: BPGlass tel 0498297008

Hemglass bilen kommer hem till dig den 2019-04-20 ca klockan 16:12
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2019-05-11 ca klockan 16:12
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2019-03-30 ca klockan 16:12


Hemglass bilen säljer glass till sveriges kunder direkt hem till frysen när kunden är hemma.
När kommer hemglass bilen?
Hemglass Sunsvallär skapad av Jwl Solutions
Skriven av Jimmy Wennlund
http://www.wennlund.nu/