När kommer hemglass?

Adress: stopp 66 i Viklau Änge Romakloster.
Filial kontor: BPGlass tel 0498297008

Hemglass bilen kommer hem till dig den 2019-04-06 ca klockan 14:28
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2019-02-23 ca klockan 14:28
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2019-03-16 ca klockan 13:43


Hemglass bilen säljer glass till sveriges kunder direkt hem till frysen när kunden är hemma.
När kommer hemglass bilen?
Hemglass Sunsvallär skapad av Jwl Solutions
Skriven av Jimmy Wennlund
http://www.wennlund.nu/