När kommer hemglass?

Adress: stopp 71 i Odvaldsgatan 4 Romakloster.
Filial kontor: BPGlass tel 0498297008

Hemglass bilen kommer hem till dig den 2019-04-06 ca klockan 14:52
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2019-02-23 ca klockan 14:52
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2019-03-16 ca klockan 14:00
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2019-05-22 ca klockan 20:11
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2019-05-15 ca klockan 20:11
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2019-04-24 ca klockan 20:11
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2019-03-27 ca klockan 20:11
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2019-02-27 ca klockan 20:11


Hemglass bilen säljer glass till sveriges kunder direkt hem till frysen när kunden är hemma.
När kommer hemglass bilen?
Samtliga Filialerär skapad av Jwl Solutions
Skriven av Jimmy Wennlund
http://www.wennlund.nu/