När kommer hemglass?

Adress: stopp 72 i Norrgårdagatan Romakloster.
Filial kontor: BPGlass tel 0498297008

Hemglass bilen kommer hem till dig den 2019-01-19 ca klockan 15:08
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2019-02-09 ca klockan 15:08
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2019-03-02 ca klockan 15:08


Hemglass bilen säljer glass till sveriges kunder direkt hem till frysen när kunden är hemma.
När kommer hemglass bilen?
Hemglass Sunsvallär skapad av Jwl Solutions
Skriven av Jimmy Wennlund
http://www.wennlund.nu/