När kommer hemglass?

Adress: stopp 17 i Gläntvägen 35 757.
Filial kontor: Uppsala tel 018505550

Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-10-02 ca klockan 16:30
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-09-25 ca klockan 16:30
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-09-18 ca klockan 16:30
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-09-04 ca klockan 16:30
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-09-11 ca klockan 16:30
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-07-24 ca klockan 16:30
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-07-31 ca klockan 16:30
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-08-07 ca klockan 16:30
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-08-14 ca klockan 16:30
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-08-28 ca klockan 16:30
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-07-17 ca klockan 16:30
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-08-21 ca klockan 16:30
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-07-10 ca klockan 16:30


Hemglass bilen säljer glass till sveriges kunder direkt hem till frysen när kunden är hemma.
När kommer hemglass bilen?
Hemglass Uppsalaär skapad av Jwl Solutions
Skriven av Jimmy Wennlund
http://www.wennlund.nu/