När kommer hemglass?

Adress: stopp 39 i Eksta Lädarve Kvior Klintehamn.
Filial kontor: BPGlass tel 0498297008

Hemglass bilen kommer hem till dig den 2019-02-25 ca klockan 19:25
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2019-04-08 ca klockan 19:25
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2019-05-06 ca klockan 19:25


Hemglass bilen säljer glass till sveriges kunder direkt hem till frysen när kunden är hemma.
När kommer hemglass bilen?
Hemglass Sunsvallär skapad av Jwl Solutions
Skriven av Jimmy Wennlund
http://www.wennlund.nu/