När kommer hemglass?

Adress: stopp 38 i Eksta Lädarve Klintehamn.
Filial kontor: BPGlass tel 0498297008

Hemglass bilen kommer hem till dig den 2019-02-11 ca klockan 19:20
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2019-03-11 ca klockan 19:20


Hemglass bilen säljer glass till sveriges kunder direkt hem till frysen när kunden är hemma.
När kommer hemglass bilen?
Samtliga Filialerär skapad av Jwl Solutions
Skriven av Jimmy Wennlund
http://www.wennlund.nu/