När kommer hemglass?

Adress: stopp 15 i Eksta Djupvik 227 Klintehamn.
Filial kontor: BPGlass tel 0498297008

Hemglass bilen kommer hem till dig den 2019-08-12 ca klockan 17:15
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2019-07-15 ca klockan 17:15
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2019-06-17 ca klockan 17:15
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2019-05-20 ca klockan 17:15


Hemglass bilen säljer glass till sveriges kunder direkt hem till frysen när kunden är hemma.
När kommer hemglass bilen?
Hemglass Sunsvallär skapad av Jwl Solutions
Skriven av Jimmy Wennlund
http://www.wennlund.nu/