När kommer hemglass?

Adress: stopp 67 i Buttle Nygårds 313 Romakloster.
Filial kontor: BPGlass tel 0498297008

Hemglass bilen kommer hem till dig den 2019-04-20 ca klockan 15:01
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2019-05-11 ca klockan 15:01
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2019-03-30 ca klockan 15:01


Hemglass bilen säljer glass till sveriges kunder direkt hem till frysen när kunden är hemma.
När kommer hemglass bilen?
Hemglass Sunsvallär skapad av Jwl Solutions
Skriven av Jimmy Wennlund
http://www.wennlund.nu/