När kommer hemglass?

Adress: stopp 10 i Ardre Västerby 135 Ljugarn.
Filial kontor: BPGlass tel 0498297008

Hemglass bilen kommer hem till dig den 2019-04-20 ca klockan 09:52
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2019-05-11 ca klockan 09:52
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2019-03-30 ca klockan 09:52


Hemglass bilen säljer glass till sveriges kunder direkt hem till frysen när kunden är hemma.
När kommer hemglass bilen?
Hemglass Sunsvallär skapad av Jwl Solutions
Skriven av Jimmy Wennlund
http://www.wennlund.nu/