När kommer hemglass?

Adress: stopp 7 i Ala Stenstugu 162 162 623.
Filial kontor: BPGlass tel 0498297008

Hemglass bilen kommer hem till dig den 2018-12-15 ca klockan 09:28
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2018-11-24 ca klockan 09:28
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2018-11-03 ca klockan 09:28


Hemglass bilen säljer glass till sveriges kunder direkt hem till frysen när kunden är hemma.
När kommer hemglass bilen?
Samtliga Filialerär skapad av Jwl Solutions
Skriven av Jimmy Wennlund
http://www.wennlund.nu/