När kommer hemglass?

Adress: stopp 88 i 622 36 Bjärges Sverige.
Filial kontor: BPGlass tel 0498297008

Hemglass bilen kommer hem till dig den 2019-01-26 ca klockan 16:25
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2019-02-16 ca klockan 16:25
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2019-03-09 ca klockan 16:25


Hemglass bilen säljer glass till sveriges kunder direkt hem till frysen när kunden är hemma.
När kommer hemglass bilen?
Hemglass Sunsvallär skapad av Jwl Solutions
Skriven av Jimmy Wennlund
http://www.wennlund.nu/