När kommer hemglass?

Adress: stopp 36 i Sproge Snoder 806 Klintehamn.
Filial kontor: BPGlass tel 0498297008

Hemglass bilen kommer hem till dig den 2019-11-04 ca klockan 19:46
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2019-10-07 ca klockan 19:46
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2019-12-02 ca klockan 19:46


Hemglass bilen säljer glass till sveriges kunder direkt hem till frysen när kunden är hemma.
När kommer hemglass bilen?
Samtliga Filialerär skapad av Jwl Solutions
Skriven av Jimmy Wennlund
http://www.wennlund.nu/